ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Το αυτοκίνητο θα οδηγείται μόνο από τον μισθωτή η κάθε άλλο οδηγό που υπογράψει το συμβόλαιο & σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
 
2. Ηλικία οδηγού: Για τις κατηγορίες Α, Β, C ελάχιστο όριο ηλικίας 23 χρόνια και όλες τις άλλες κατηγορίες 25 χρόνια. Μέγιστο όριο ηλικίας είναι τα 75 χρόνια.
 
3. Άδεια οδηγήσεως: Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια τουλάχιστον επί ένα χρόνο.
 
4. Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να οδηγείται σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.
 
5. Απαγορεύεται η φόρτωση του αυτοκινήτου σε πλοίο και η χρήση του εκτός Ελληνικών συνόρων, εκτός εάν υπάρχει έγγραφη άδεια από την CARNGO.
 
6. Απαγορεύεται το μισθωμένο αυτοκίνητο να χρησιμοποιείται:
για μεταφορά απαγορευμένων και επικίνδυνων εμπορευμάτων και φορτίων,
για τη μεταφορά των επιβατών με οποιοδήποτε οικονομικό κέρδος,
για μαθήματα οδήγησης των άλλων, ακόμα και αν γίνονται δωρεάν,
για τη ρυμούλκηση ή τη μεταφορά άλλων οχημάτων
σε περίπτωση ατυχήματος ή μηχανικής βλάβης,
σε αθλητικές δραστηριότητες,

7. O μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το αυτοκίνητο την αναγραφόμενη ημερομηνία, ώρα και τοποθεσία. Σε περίπτωση παράτασης-μείωσης της ενοικίασης, απαιτείται η συγκατάθεση της CARNGO.
 
Μετά την λήξη της συμφωνηθείσας μίσθωσης  η CARNGO επιτρέπει στον μισθωτή μια περίοδο χάριτος για την επιστροφή του αυτοκινητού έως 30 λεπτά χωρίς καμία επιβάρυνση. Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου χάρητος ο μισθωτής θα χρεώνεται κατ’ελάχιστον με το κόστος μιας επιπλέον ημέρας.
 
8. Τρόπος πληρωμής: Για όλες τις κατηγορίες ο μισθωτής πρέπει να παρουσιάσει μια πιστωτική κάρτα αποδεκτή από την CARNGO για την κάλυψη των ποσών που αφορούν την εγγύηση, την προκαταβολή και την εξόφληση του κόστους ενοικίασης.
 
9. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για όλες τις τροχαίες παραβάσεις, παράνομες σταθμεύσεις κ.λ.π. και τις διοικητικές κυρώσεις που προκύπτουν απ’αυτές, τις οποίες υποχρεούται να έχει εξοφλήσει και παραδώσει την απόδειξη διαφορετικά, το ποσό της κλήσης συν τα έξοδα διαχειρήσεως θα χρεωθεί στην πιστωτική κάρτα του μισθωτή μετά την γνωστοποίηση προς εμάς της παράβασης από τις αστυνομικές η δημοτικές υπηρεσίες χωρίς να υπάρχει χρονικός περιορισμός.
 
Ο μισθωτής σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει άμεσα να ενημερώσει την αστυνομία και την CARNGO με πλήρη στοιχεία, για να ισχύουν οι συμφωνηθείσες ασφάλειες.

10. Σε περίπτωση κάθε είδους ατυχήματος (σύγκρουση, εκτροπή, απλή γρατζουνιά κλπ) για την ισχύ των ασφαλειών προς τρίτους, απαλλαγή ευθύνης ζημιών (CDW) και πλήρη απαλλαγή ευθύνης ζημιών (FDW) θα πρέπει να προσκομιστεί στην CARNGO το δελτίο τροχαίου ατυχήματος & στην επιστροφή να συμπληρωθεί & να υπογραφεί η δήλωση ατυχήματος. Άλλος ο μισθωτής επιβαρύνεται του συνόλου των προκληθέντων ζημιών. Ζημίες που προκλήθηκαν απο αμέλεια η παραβίαση του Κ.Ο.Κ. η παράνομη στάθμευση δεν καλύπτονται από ασφάλειες.
 
Το ποσό της απαλλαγής χρεώνεται εξολοκλήρου.
 
Το εσωτερικό (σαλόνι, ταπετσαρία, οργάνα, R/CD, πλαστικά εξαρτήματα) καθώς καθρέφτες, τάσια & κεραία του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε ασφάλεια εκτός αν προκλήθηκαν κατόπιν σύγκρουσης.
 
Η υπερβολική βρωμιά στο εσωτερικό του αυτοκινήτου που καθιστά δύσκολο ή αδύνατο τον καθαρισμό του καθώς και ασβέστες η πίσσα στο εξωτερικό μέρος χρεώνονται ανάλογα.
 
Το κάτω μέρος του αυτοκινήτου καθώς και ελαστικά, ζάντες, τζάμια καλύπτονται μόνο στην περίπτωση που ο μισθωτής έχει αποδεχτεί την πρόσθετη ασφάλεια (WUG) και πάντα με την προυπόθεση ότι το αυτοκίνητο δεν βγήκε από ασφαλτοστρωμένο δρόμο.
 
Η παράβαση των παραπάνω όρων καθιστά τον μισθωτή υπεύθυνο για την πλήρη απώλεια και τις ζημιές του αυτοκινήτου ανεξάρτητα αν αυτός έχει δεχτεί ή όχι το (CDW).
 
To CDW και το FDW δεν είναι ασφάλειες αλλά απλή συμφωνία μεταξύ της CARNGO και του μισθωτή.
 
11. Παιδικά καθίσματα, gps, αλυσίδες χιονιού, WI FI: διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση.
 
12. Αλλαγές τύπου αυτοκινήτων: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης ή μεγαλύτερης κατηγορίας.
 
13. Παραλαβή-παράδοση: Κάθε παραλαβή/παράδοση εκτός της πόλης Θεσσαλονίκης και του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης χρεώνεται. Παραλαβή/παραδόση έκτος των ωρών εργασίας χρεώνεται.
 
14. Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου στο συμβόλαιο αναγράφεται η ποσότητα του καυσίμου στη δεξαμενή του αυτοκινήτου. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ποσότητα του καυσίμου που αναγράφεται στο συμβόλαιο.

Στην περίπτωση παράδοσης αυτοκινήτου με λιγότερη στάθμη του καυσίμου, ο μισθωτής πληρώνει το κόστος των ελλειπόντων λίτρων στην αξία τους κατά τη στιγμή της μίσθωσης.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

(+30) 2310 724765
telephone_icon
(+30) 6996505690
telephone_icon telephone_icon
(+30) 6949972389
telephone_icon whatsapp_icon
Δευτέρα έως Κυριακή από τις 08:00 έως τις 22:00
  • Audi
  • BMW
  • Infiniti
  • Lexus
  • Mercedes